חודשים באנגלית - Months in English

רשימת חודשים באנגלית עם תרגומים בעברית, מסודרת לפי אלף-בת העברי

ינואר

January

פברואר

February

מרץ

March

אפריל

April

מאי

May

יוני

June

יולי

July

אוגוסט

August

ספטמבר

September

אוקטובר

October

נובמבר

November

דצמבר

December