הפועל To BE (am is are)

הפועל To BE (am is are)

הפועל "BE" הוא אחד מהפעלים הכי חשובים ונפוצים באנגלית.

המשמעות של המילה "BE" הוא "להיות" או "להימצא".

משתמשים במילה הזו כדי לציין את קיומו של דבר מסוים או את תכונותיו.

אבל, בגלל האופי של השפה העברית, הרבה דוברי עברית לא יודעים איך להשתמש בו.

הנה כמה דברים שכדאי לדעת כדי להשתמש בפועל "BE" באופן נכון:

אופן הטיה של הפועל To Be:

בהווה פשוט, ההטיות של הפועל "BE" הן: "am", "is", ו"are".

בעבר פשוט, ההטיות של הפועל "BE" הן: "was", ו"were".

בעתיד פשוט, ההטיה של הפועל "BE" היא: "will be".

 מבנה המשפט עם הפועל To Be:

כדי לבנות משפט חיובי עם פועל "BE", יש להתחיל את המשפט עם "נושא", לאחר מכן לכתוב את ההטיה המתאימה של הפועל "BE", ולאחר מכן את המשך המשפט.

הנה טבלה שמציגה את ההטיה המתאימה של הפועל "BE" לכל הגופים בשלושה זמנים:

Future

Past

Present

I will be…

I was…

I am…

You will be…

You were…

You are…

He will be…

He was…

He is…

She will be…

She was…

She is…

It will be…

It was…

It is…

We will be…

We were…

We are…

You will be…

You were…

You are…

They will be…

They were…

They are…

שימוש בפועל To Be:

צריך להשתמש בפועל "BE" כדי לתת מידע על נושא המשפט. (נושא המשפט = מי/מה שמבצע את הפועל של המשפט)

יש שלושה סוגי מידע שאפשר לתת על נושא של המשפט באמצעות הפועל "BE":

א. מיקום: איפה הנושא

ב. תיאור: איך הנושא

ג. זהות: מה הנושא

הנה הסברים עם דוגמאות לכל אחד מסוגי המידע הנ"ל.

השיעור הזה נלקח מהקורס "יסודות השפה האנגלית".

א. מיקום: איפה הנושא

הפועל "BE" עוזר לנו להבין איפה הנושא.

הפועל "BE" מקשר את מיקומו של נושא המשפט לנושא.

דוגמה:

Robert is in the store. 

בדוגמה הזו, הפועל "is" מחבר בין הנושא "Robert" ומיקומו "in the store".

שים לב: ניתן לתאר את המיקום באמצעות תואר/תארים. דוגמה:

Robert is in the big store.

הערה:

המיקום יכול להיות מיקום במרחב. דוגמה:

Anna is in the car.

המיקום יכול להיות בזמן. דוגמה:

My birthday is in September.

הנה עוד דוגמאות למיקום במרחב:

We are near London.

I am at the museum.

The ball is under the first car.

Your books are on the brown table.

הנה עוד דוגמאות למיקום בזמן:

Tom's party is tonight.

The competition is tomorrow.

The meeting is before 4 o'clock.

Dina's wedding is next January.

השיעור הזה נלקח מהקורס "יסודות השפה האנגלית".

ב. תיאור: איך הנושא

הפועל "BE" עוזר לנו להבין איך הנושא.

הפועל "BE" מקשר את תיאורו של נושא המשפט לנושא.

שים לב: תמיד יש להשתמש בתואר כדי לתאר את הנושא (כי הנושא יכול להיות או שם עצם או כינוי).

דוגמה:

Joe is tall.

בדוגמה הזו, הפועל "is" מחבר בין הנושא "Joe" ותיאורו "tall".

הערה: ניתן לתאר את התיאור באמצעות תואר הפועל. דוגמה:

Joe is very tall.

הנה עוד דוגמאות:

I am tired.

Tom is American.

We are so happy.

The children are quiet.

The dress is beautiful.

That question is important.

Those pictures are very simple.

ג. זהות: מה הנושא

הפועל "BE" עוזר לנו להבין מי/מה הנושא.

הפועל "BE" מקשר את זהותו של נושא המשפט לנושא.

הגדרה:

זהות: מה שבאמצעותו ניתן לזהות אדם או דבר, כמו שם או תפקיד.

דוגמאות: רופא, שחקן, בן-דוד, חבר, איש, שרה, ג'ו.

זהות היא תמיד שם עצם.

דוגמה:

Gina is a teacher.

הערה: ניתן לתאר את הזהות באמצעות תואר/תארים. דוגמה:

Gina is a good teacher.

הנה עוד דוגמאות:

This is Alex.

I am the winner.

Sara is a good dancer.

We are the best players.

My uncle is the manager.

Those boys are my neighbors

חזרה לבלוג