אותיות באנגלית - ABC

אותיות באנגלית

ישנן עשרים ושש אותיות באנגלית. לכל אות יש צורת אות גדולה וצורת אות קטנה.

הנה טבלה של האותיות באנגלית:

אותיות הגדולות באנגלית:

אותיות הקטנות באנגלית:

A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
I i
J j
K k
L l
M m
N n
O o
P p
Q q
R r
S s
T t
U u
V v
W w
X x
Y y
Z z

כדאי לדעת אודות האותיות באנגלית:

האותיות באנגלית מתחלקות לשתי קבוצות:

  • אותיות ניקוד
  • אותיות עיצור

לכל אות יש שם (איך קוראים לה) וגם צליל (איך אומרים אותה).

אבל, כאן אנו לא נעסוק בשמות או צלילי האותיות באנגלית. כאן נתמקד בצורות השונות של האותיות ואופן הכתיבה שלהן.

אותיות באנגלית בגופנים שונים:

כמובן, ניתן לכתוב את האותיות של השפה האנגלית בגופנים שונים.

שינוי הגופן עלול ליצור בלבול אצל תלמידים מתחילים.

הבעיה היא שהצורות של חלק מהאותיות משתנות כאשר כותבים אותן בגופנים שונים.

שימו לב לשינוי צורות האותיות בטבלה:

אותיות באנגלית בגופנים שונים

קווים מנחים לכתיבת האותיות באנגלית

כדי ללמוד לכתוב את האותיות באנגלית, יש להשתמש בחוברת לימוד כתיבה שמכילות ארבעה קווים אופקיים:

  • שני קווים עיקריים
  • שני קווים משניים

הנה תמונה להמחשה:

אותיות קטנות באנגלית

הקווים העיקריים משמשים אותנו כדי למקם את האותיות בגבהים הנכונים (אחת ביחס לשנייה).

הקווים המשניים משמשים כ"גבול", כלומר, אין לגעת בהם בזמן הכתיבה.

כדי לכתוב את האותיות, צריך להזיז את העט/העיפרון מלמעלה למטה ואחר כך משמאל לימין.

אופן כתיבת אותיות הקטנות באנגלית

כפי שרואים בתמונה, יש שלושה סוגי אותיות קטנות (מבחינת אופן כתיבה):

  1. אותיות שמתחילות מעל הקו העיקרי העליון ומסתיימות על הקו העיקרי התחתון (כמו האות t בתמונה)
  2. אותיות שמתחילות בקו העיקרי העליון ומסתיימות על הקו העיקרי התחתון (כמו האות i בתמונה)
  3. אותיות שמתחילות בקו העיקרי העליון ומסתיימות מתחת לקו העיקרי התחתון (כמו האות p בתמונה)

בעתיד נציג דפי עבודה שבאמצעותם ניתן לתרגל את כתיבת האותיות.

בכל דף, יש תמונות חלולות של האות עם חיצים שמראים את כיווני הזזת העט.

חשוב לזכור: כדי לכתוב את האותיות, צריך להזיז את העט/העיפרון מלמעלה למטה ואחר כך משמאל לימין.

אופן כתיבת אותיות הגדולות באנגלית

אותיות הגדולות תמיד מתחילות מעל לקו העיקרי העליון ומסתיימות על הקו העיקרי התחתון. הנה תמונה להמחשה:

אותיות גדולות באנגלית

חזרה לבלוג