תואר/כינוי מצביע: this/that/these/those

ישנן 4 מילים מאוד חשובות ונפוצות באנגלית:

this, that, these, those

לפני שנתחיל בהסבר, נציין יש דבר אחד חשוב שמשותף בין כל מילים האלה:

משתמשים במילים האלה כדי להצביע על דברים.

כלומר, משתמשים במילים האלה כדי להפנות את תשומת ליבו של מישהו לדבר/דברים, ולעיתים קרובות באמצעות האצבע.

אבל לכל אחת מהמילים האלו יש מקרה שימוש מיוחד (שונה מהשאר).

השימוש במילים האלה נקבע לפי שני שיקולים:

  • יחיד/רבים: האם מדובר בדבר אחד (יחיד) או כמה דברים (רבים)
  • מרחק: האם מדובר בדבר/ים שנמצא/ים קרוב אלינו או רחוק מאיתנו

המילים "this" ו"that" מצביעות על דבר/אדם ביחיד.

המילים "these" ו"those" מצביעות על דברים/אנשים ברבים.

המילים "this" ו"these" מצביעות על דבר/ים שנמצא/ים קרוב אלינו.

המילים "that" ו"those" מצביעות על דבר/ים שנמצא/ים רחוק מאיתנו.

הנה טבלה שמתמצתת את העניין:

 

מצביע על דבר/ים רחוק/ים

מצביע על דבר/ים קרוב/ים

מצביע על דבר ביחיד

that

this

מצביע על דברים ברבים

those

these

 

כל אחת מהמילים האלו יכולה לבוא לבדה במשפט (בתפקיד "כינוי"), או ביחד עם שם עצם כלשהו ולפניה (בתפקיד תואר).

לכן לכל אחת מהמילים האלה יש שני תרגומים:

זה, הזה (יחיד-קרוב)

this

הוא, ההוא (יחיד-רחוק)

that

אלה, האלה (רבים-קרוב)

these

הם, ההם (רבים-רחוק)

those

השיעור הזה נלקח מהקורס "יסודות השפה האנגלית".

This = זה, הזה

כמו שנכתב, המילה "this" מצביעה על דבר/אדם בודד שנמצא קרוב אלינו.

כאשר משתמשים בה במשפט, היא יכולה לתפקד בשתי דרכים:

  1. או שהיא באה לפני שם עצם, וצמוד אליה (בתפקיד "תואר")- לכן התרגום העברי יהיה "הזה".
  2. או שהיא באה במקום שם עצם (בתפקיד "כינוי"; במקרה הזה כמובן משמיטים את שם העצם)- לכן התרגום העברי יהיה "זה".

הנה דוגמאות:

תרגום המילה "this":

תפקיד המילה "this" במשפט הדוגמה:

משפט דוגמה בעברית:

משפט דוגמה באנגלית:

הזה, הזו

תואר של שם העצם "התמונה"

הסתכל על התמונה הזו.

Look at this picture.

זה, זו

כינוי, במקום שם העצם "תמונה"

הסתכל על זה.

Look at this.

השיעור הזה נלקח מהקורס "יסודות השפה האנגלית".

הוא, ההוא = That

כמו שנכתב, המילה "that" מצביעה על דבר/אדם בודד שנמצא רחוק מאיתנו.

כאשר משתמשים בה במשפט, היא יכולה לתפקד בשתי דרכים:

  1. או שהיא באה לפני שם עצם, וצמוד אליה (בתפקיד "תואר")- לכן התרגום העברי יהיה "ההוא".
  2. או שהיא באה במקום שם עצם (בתפקיד "כינוי"; במקרה הזה כמובן משמיטים את שם העצם)- לכן התרגום העברי יהיה "הוא".

הערה: בעברית, אפשר להשתמש בתרגום "זה". אבל כדי למנוע בלבול עם התרגום של המילה "this", אנחנו נשתמש בתרגום "הוא" עבור המילה "that".

הנה דוגמאות:

תרגום המילה "that":

תפקיד המילה "that" במשפט הדוגמה:

משפט דוגמה בעברית:

משפט דוגמה באנגלית:

ההוא, ההיא

תואר של שם העצם "עץ"

העץ ההוא היה יותר נמוך שנה שעברה.

That tree was shorter last year.

הוא, היא

כינוי, במקום שם העצם "עץ"

הוא היה יותר נמוך שנה שעברה.

That was shorter last year.

הערה חשובה:

ניתן להשתמש במילה "that" גם כאשר מדובר בדבר שרחוק מאיתנו מבחינת זמן, כלומר בעבר או בעתיד.

הנה דוגמה:

זו הייתה שאלה טובה ששאלת.

That was a good question you asked.

הנה עוד דוגמה:

הייתי מאוד עייף בלילה ההוא.

I was very tired that night.

השיעור הזה נלקח מהקורס "יסודות השפה האנגלית".

אלה, האלה = "These"

כמו שנכתב, המילה "these" מצביעה על דברים/אנשים ברבים שנמצאים קרוב אלינו.

כאשר משתמשים בה במשפט, היא יכולה לתפקד בשתי דרכים:

  1. או שהיא באה לפני שם עצם, וצמוד אליה (בתפקיד "תואר")- לכן התרגום העברי יהיה "האלה".
  2. או שהיא באה במקום שם עצם (בתפקיד "כינוי"; במקרה הזה כמובן משמיטים את שם העצם)- לכן התרגום העברי יהיה "אלה".

הנה דוגמאות:

תרגום המילה "these":

תפקיד המילה "these" במשפט הדוגמה:

משפט דוגמה בעברית:

משפט דוגמה באנגלית:

האלה

תואר של שם העצם "תמונות"

אני ציירתי את התמונות האלה בעצמי.

I drew these pictures myself.

אלה

כינוי, במקום שם העצם "תמונות"

אני ציירתי את אלה בעצמי.

I drew these myself.

השיעור הזה נלקח מהקורס "יסודות השפה האנגלית".

הם, ההם = Those

כמו שנכתב, המילה "those" מצביעה על דברים/אנשים ברבים שנמצאים רחוק מאיתנו.

כאשר משתמשים בה במשפט, היא יכולה לתפקד בשתי דרכים:

  1. או שהיא באה לפני שם עצם, וצמוד אליה (בתפקיד "תואר")- לכן התרגום העברי יהיה "ההם".
  2. או שהיא באה במקום שם עצם (בתפקיד "כינוי"; במקרה הזה כמובן משמיטים את שם העצם)- לכן התרגום העברי יהיה "הם".

הערה: בעברית, אפשר להשתמש בתרגום "אלה". אבל כדי למנוע בלבול עם התרגום של המילה "these", אנחנו נשתמש בתרגום "הם" עבור המילה "those".

הנה דוגמאות:

תרגום המילה "those":

תפקיד המילה "those" במשפט הדוגמה:

משפט דוגמה בעברית:

משפט דוגמה באנגלית:

ההם

תואר של שם העצם "עננים"

הסתכל על העננים ההם.

Look at those clouds.

הם

כינוי, במקום שם העצם "עננים"

הסתכל עליהם.

Look at those.

הערה חשובה:

ניתן להשתמש במילה "those" גם כאשר מדובר בדברים שרחוקים מאיתנו מבחינת זמן, כלומר בעבר או בעתיד.

הנה דוגמה:

עבדנו מאוד קשה בימים ההם.

We worked very hard those days.

הנה עוד דוגמה:

ג'ק בקלות פתר את כל הבעיות ההן.

Jack easily solved all those problems.

חזרה לבלוג