מתי יש להשתמש במילה "to" אחרי הפועל "tell"?

תרגום הפועל "לספר" באנגלית הוא "tell".

אבל, איך אומרים "לספר למישהו"?

לדוגמה, במשפט "סיפרתי לתום את הסוד",

האם צריך לשים את המילה "to" לפני השם "Tom"?

ובכן, זה תלוי איך מסדרים את המשפט.

אם המילה "Tom" מופיעה מיד אחרי הפועל "tell", אז לא צריך לשים "to".

סיפרתי לתום את הסוד.

I told Tom the secret.

אבל, אם המילה "secret" מופיעה מיד אחרי הפועל "tell" והשם "Tom" מופיע אחריה, אז כן צריך להוסיף את מילת היחס "to".

סיפרתי את הסוד לתום.

I told the secret to Tom.

חזרה לבלוג