מה מילת היחס המתאימה לפועל stare באנגלית?

איך צריך לתרגם את המשפט הזה לאנגלית?

ג'יין בהתה בתום.

Jane stared in Tom.

או:

Jane stared to Tom.

או:

Jane stared at Tom.

עם המילה "to", "in" או "at"?

אם בחרתם במילה "in" אז טעיתם.

ואם בחרתם במילה "to", גם טעיתם.

כדי לציין שמישהו בוהה במשהו אחר, משתמשים במילת היחס "at".

Jane stared at Tom.

ג'יין בהתה בתום.

חזרה לבלוג