מתי אומרים "to" אחרי הפועל "show"?

תרגום הפועל "להראות" באנגלית הוא "show".

להראות

show

אבל, איך אומרים "להראות משהו למישהו"?

לדוגמה, במשפט "ג'יימס הראה את התמונה לרון.",

האם צריך לשים את המילה "to" לפני המילה "Ron"?

ג'יימס הראה את התמונה לרון.

James showed (to?) Ron the picture.

זה תלוי איך מסדרים את המילים במשפט.

אם המילה "Ron" מופיעה מיד אחרי הפועל "showed", אז לא צריך להשתמש במילה "to".

ג'יימס הראה לרון את התמונה.

James showed Ron the picture.

אבל, אם המילה "picture" מופיעה מיד אחרי הפועל "showed" והשם "Ron" מופיע אחר כך, אז כן צריך להוסיף את המילה "to".

ג'יימס הראה את התמונה לרון.

James showed the picture to Ron.

חזרה לבלוג