מתי שמים "to" אחרי הפועל "serve"?

מה התרגום הנכון של המשפט הזה?

הגשתי לג'ון משקה.

I served John a drink.

או

I served to John a drink.

האם צריך לשים את המילה "to" לפני השם "John"?

ובכן, זה תלוי איך מסדרים את המילים במשפט.

אם המילה "John" מופיעה מיד אחרי הפועל, אז אין צורך לשים "to".

הגשתי לג'ון משקה.

I served John a drink.

אבל, אם המילה "drink" מופיעה מיד אחרי הפועל והשם "John" מופיע אחריה, אז כן צריך להוסיף "to".

הגשתי משקה לג'ון.

I served a drink to John.

חזרה לבלוג