ההבדל בין say" ו-"tell" באנגלית - חלק ב

הפועל "לומר" מתורגם לאנגלית בשתי דרכים: "say" ו-"tell"

אבל באיזה מהם צריך להשתמש כשמספרים מה מישהו אמר בלי לצטט אותו?

כמו במשפט "הוא אמר לי שהוא רעב."

האם צריך להשתמש במילה "say"? או במילה "tell"?

האמת? אפשר להשתמש בשתיהן.

אבל זה תלוי אם יש במשפט מושא עקיף או לא, כלומר, מי שמספרים לו את הדבר.

אם יש במשפט מושא עקיף (מי שמספרים לו = me), צריך להשתמש בפועל "tell".

הוא אמר לי שהוא רעב.

He told me he was hungry.

אבל, אם אין במשפט מושא עקיף, צריך להשתמש בפועל "say".

הוא אמר שהוא רעב.

He said he was hungry.

חזרה לבלוג