מתי שמים "for" אחרי הפועל "save"?

תרגום הפועל "לשמור" באנגלית הוא "save".

אבל, איך אומרים את המשפט הזה:

שמור לג'ק את התפוח הזה.

האם נכון להגיד:

Save Jack this apple.

או

Save for Jack this apple.

כלומר, האם צריך להוסיף את המילה "for" לפני השם "Jack"?

ובכן, זה תלוי בסדר המילים במשפט.

אם השם "Jack" מופיע מיד אחרי הפועל "save", אז לא צריך להוסיף "for".

שמור לג'ק את התפוח הזה.

Save Jack this apple.

אבל, אם המילה "apple" מופיעה מיד אחרי הפועל "save" והשם "Jack" מופיע אחריה, אז חייבים להוסיף את המילה "for".

שמור את התפוח הזה לג'ק.

Save this apple for Jack .

חזרה לבלוג