איזה מילת יחס שמים אחרי המילה resist באנגלית?

תרגום המילה "להתנגד" באנגלית הוא "resist".

אבל איך אומרים "להתנגד למשהו"? או "להתנגד למישהו"? עם to, at או for?

החייל התנגד לפקודה.

The soldier resisted to/at/for the order.

זו טעות להשתמש במילה "to".

וגם טעות להשתמש במילים "at" או "for".

כי הפועל "resist" מכיל בתוכו את מילת היחס "ל-".

ולכן, לא צריך להוסיף "to", "at" או "for".

החייל התנגד לפקודה.

The soldier resisted the order.

או:

החייל התנגד למפקד שלו.

The soldier resisted his commander.

חזרה לבלוג