באיזו מילת יחס משתמשים עם "reach"?

תרגום הפועל "להגיע" באנגלית הוא "reach".

להגיע

reach

אבל איך אומרים "להגיע למקום מסוים"?

הגעתי מוקדם למשרד.

I reached to/in/at the office early.

אם בחרתם במילה "to", אז טעיתם.

ואם בחרתם במילים "in" או "at", גם טעיתם.

כי הפועל "reach" מכיל בתוכו את מילת היחס "ל-".

ולכן, לא צריך להוסיף "in", "to" או "at".

הגעתי מוקדם למשרד.

I reached the office early.

חזרה לבלוג