באיזו מילת יחס משתמשים עם "obey"?

הפועל "לציית" מתורגם לאנגלית ל-"obey".

החיילים חייבים לציית.

Soldiers must obey.

אבל איך אומרים "לציית למישהו"?

הוא מציית לאביו.

He obeys to/for/at his father.

ואיך אומרים "לציית למשהו"?

הוא מציית לפקודות.

He obeys to/for/at the orders.

זו טעות להשתמש במילה "to".

וגם טעות להשתמש במילים "at" או "for".

כי הפועל "obey" מכיל בתוכו את מילת היחס "ל-".

ולכן, לא מוסיפים "at", "to" או "for".

הוא מציית לאביו.

He obeys his father.

 

הוא מציית לפקודות.

He obeys the orders.

חזרה לבלוג