איזו מילת יחס מתאימה ל-"full"?

תרגום המילה "מלא" באנגלית הוא "full".

אבל איך אומרים "מלא ב-"? באיזו במילת יחס צריך להשתמש? "in", "with" או "of"?

הבריכה מלאה במים.

The pool is full in/with/of water.

כל הכבוד אם לא בחרתם במילים "in" או "with".

כדי להגיד שמשהו מלא במשהו אחר, צריך להשתמש במילה "of".

הבריכה מלאה במים.

The pool was full of water.

חזרה לבלוג