באיזו מילת יחס משתמשים עם "enter"?

תרגום הפועל "להיכנס" באנגלית הוא "enter".

הוא נכנס בשקט.

He entered quietly.

אבל איך אומרים "להיכנס למקום מסוים"?

הוא נכנס לחדר בשקט.

He entered in/to/into the room quietly.

אם בחרתם במילה "to", אז טעיתם.

וגם אם בחרתם במילים "in" או "into", עדיין טעיתם.

כי הפועל "enter" מכיל בתוכו את מילת היחס "ל-".

ולכן, לא צריך להוסיף "in", "to" או "into".

הוא נכנס לחדר בשקט.

He entered the room quietly.

שימו לב:

אם רוצים להגיד "להיכנס לשיחה, ויכוח או דיון", כן צריך להוסיף את המילה "into".

הוא נכנס איתי לשיחה.

He entered into a conversation with me.

 

 

חזרה לבלוג