איזו מילת יחס מתאימה ל-"complain"?

תרגום המילה "complain" הוא "להתלונן". לדוגמה:

ג'ו התלונן הרבה.

Joe complained a lot.

אבל באיזו מילת יחס צריך להשתמש כשרוצים להגיד "להתלונן על"?

ג'ו התלונן על ...

Joe complained on/of/for/about ...

זו טעות להשתמש במילים "on" או "for".
אז מה נכון?
אם מישהו מתלונן על מחלה, צריך להשתמש במילה "of". לדוגמה:

ג'ו התלונן על כאבי בטן.

Joe complained of stomach ache.

אבל אם מדובר בדברים אחרים, צריך להשתמש במילה "about".

ג'ו התלונן על השירות.

Joe complained about the service.

חזרה לבלוג