באיזו מילת יחס משתמשים עם "approach"?

הפועל "לגשת" מתורגם לאנגלית ל-"approach".

לגשת

approach

אבל באיזו מילת יחס צריך להשתמש כדי להגיד "לגשת ל-"? to, "at" או "toward"?

ג'ינה ניגשה לדלפק.

Gina approached to/toward/at the counter.

זו טעות להשתמש במילה "to".

וגם טעות להשתמש במילים "toward" או "at".

כי הפועל "approach" מכיל בתוכו את מילת היחס "ל-".

ולכן, לא מוסיפים "to", "toward" או "at".

ג'ינה ניגשה לדלפק.

Gina approached the counter.

חזרה לבלוג