באיזו מילת יחס משתמשים עם "answer"?

תרגום הפועל "לענות" באנגלית הוא "answer". לדוגמה:

הוא ענה.
He answered.

אבל איך אומרים "לענות על שאלה" או "לענות למישהו" באנגלית?

הוא ענה על השאלה מיד.
He answered to/on/at the question.

או:

הוא ענה למורה מיד.
He answered to/on/at the teacher.

אם בחרתם במילה at", אז טעיתם.

ואם בחרתם במילים "on" ו-"to", גם טעיתם."

כי הפועל answer" מכיל בתוכו את מילות היחס "ל-" או "על".

ולכן, לא צריך להוסיף "at", "to" או "on".

הוא ענה על השאלה מיד.
He answered the question.

ו:

הוא ענה למורה מיד.
He answered the teacher.

שימו לב: אם מדובר בשם העצם "answer" שתרגומו "תשובה" ורוצים להגיד "תשובה למשהו", אז כן צריך להשתמש במילת היחס "to".

מה התשובה לשאלה זו?
What is the answer to this question?
חזרה לבלוג