מתי שמים "for" אחרי הפועל "pour"?

תרגום הפועל "למזוג" באנגלית הוא "pour".

אבל, איך אומרים את המשפט הזה?

מזוג לי משקה.

Pour me a drink.

או

Pour for me a drink.

צריך לשים את המילה "for" לפני המילה "me"?

זה תלוי בסדר המילים המשפט.

אם המילה "me" מופיעה מיד אחרי הפועל, אז לא משתמשים ב-"for".

מזוג לי משקה.

Pour me a drink.

אבל, אם המילה "drink" מופיעה מיד אחרי הפועל והמילה "me" מופיעה אחר כך, אז כן משתמשים ב- "for".

מזוג משקה לי.

Pour a drink for me.

חזרה לבלוג