מתי שמים "for" אחרי הפועל "play"?

תרגום הפועל "לנגן" באנגלית הוא "play".

אבל, איך אומרים "לנגן למישהו"? עם או בלי המילה for?

לדוגמה, במשפט "האם תנגן לנו את השיר?",

האם צריך לשים את המילה "for" לפני המילה "us"?

האם תנגן לנו את השיר?

Will you play (for?) us the song?

ובכן, זה תלוי איך מסדרים את המשפט.

אם המילה "us" מופיעה מיד אחרי הפועל "play", אז לא שמים "for".

האם תנגן לנו את השיר?

Will you play us the song?

אבל, אם המילה "song" מופיעה מיד אחרי הפועל והמילה "us" מופיעה אחריה, אז כן שמים "for".

Will you play the song for us?

חזרה לבלוג