איזו מילת יחס מתאימה ל-look?

איך מתרגמים את המשפט הזה לאנגלית?

תסתכל על השלט ההוא.

Look on that sign.

או:

Look up that sign.

או:

Look at that sign.

עם המילה "up", "on" או "at"?

זו טעות להשתמש במילה "up".

וגם טעות להשתמש במילה "on".

כדי להגיד "להסתכל על משהו", משתמשים במילה"at".

תסתכל על השלט ההוא.

Look at that sign.

חזרה לבלוג