מה ההבדל בין later לבין latter באנגלית?

אל תתבלבלו בין המילים "latter" ו-"later".

כי למרות שהן נראות דומות, הן גם נשמעות שונה, וגם יש להן פירושים שונים.

latter ≠ later

המילה "later" משמעותה "מאוחר יותר" ומתייחסת לזמן. לדוגמה:

I will tell you later.

אני אספר לך מאוחר יותר.

במשפט הזה, המילה "later" מתארת מתי הפעולה תתרחש.

אבל המילה "latter" משמעותה "האחרון" ומציינת את הדבר האחרון מבין שני דברים שהוזכרו קודם לכן.

הנה דוגמה:

I visited Paris and Rome. And I like the latter better.

ביקרתי בפריז וברומא. ואני אוהב יותר את האחרון.

במשפט הזה, המילה "latter" מתייחסת לעיר "Rome".

חזרה לבלוג