איזו מילת יחס מתאימה ל-guilty? האם זה of ,in או for?

 

תרגום המילה "אשם" באנגלית הוא "guilty".

הוא היה אשם.

He was guilty.

אבל כדי להגיד "אשם ב-", באיזו מילת יחס צריך להשתמש? of, "in" או "for"?

 

 

הוא היה אשם בגניבה.

He was guilty in/for/of theft.

זו טעות להשתמש במילה "in".

וגם טעות להשתמש במילה "for".

כדי להגיד שמישהו אשם במשהו, צריך להשתמש במילה "of".

הוא היה אשם בגניבה.

He was guilty of theft.

חזרה לבלוג