איזו מילת יחס מתאימה ל-good? האם זה at או in?

איך אומרים באנגלית "מישהו טוב בנושא מסוים"?

לדוגמה, במשפט "יונתן טוב במתמטיקה", איזו המילה נכונה "with" ,"in" או "at"?

יונתן טוב במתמטיקה.

Jonathan is good in/with/at math.

אם בחרתם במילה "in", אז טעיתם.

וגם אם בחרתים במילה "with", טעיתם.

כדי להגיד שמישהו טוב בנושא מסוים, משתמשים במילה "at".

יונתן טוב במתמטיקה.

Jonathan is good at math.

שימו לב:

אם רוצים להגיד שמישהו מתנהג טוב בסביבה מסוימת, משתמשים במילה "in".

הוא טוב בכיתה.

He is good in class.

חזרה לבלוג