מתי אומרים "to" אחרי הפועל "give"?

תרגום הפועל "לתת" באנגלית הוא "give".

אבל, איך אומרים "לתת למישהו"?

לדוגמה, במשפט "תן את הספר לג'ון.",

האם צריך לשים את המילה "to" לפני המילה "John"?

זה תלוי ברצף המילים במשפט.

אם המילה "John" מופיעה מיד אחרי הפועל "Give", אז לא צריך להשתמש ב-"to".

תן את לג'ון הספר.

Give John the book.

אבל, אם המילה "book" מופיעה מיד אחרי הפועל "Give" והשם "John" מופיע אחר כך, אז כן צריך להוסיף "to".

תן את הספר לג'ון.

Give the book to John.

חזרה לבלוג