מתי שמים "for" אחרי הפועל "draw"?

תרגום הפועל "לצייר" באנגלית הוא "draw".

אבל, איך אומרים "לצייר למישהו"?

לדוגמה, במשפט "היא תצייר לילדים תמונה.",

האם צריך לשים את המילה "for" לפני השם "kids"?

היא תצייר לילדים תמונה.

She will draw (for?) the kids a picture.

זה תלוי איך המילים מסודרות במשפט.

אם המילה "kids" מופיעה מיד אחרי הפועל "draw", אז לא צריך להוסיף את המילה "for".

היא תצייר לילדים תמונה.

She will draw the kids a picture.

אבל, אם המילה "picture" מופיעה מיד אחרי הפועל והשם "kids" מופיע אחריה, אז מוסיפים את המילה "for".

היא תצייר תמונה לילדים.

She will draw a picture for the kids.

חזרה לבלוג