איזה מילת יחס שמים אחרי המילה consider באנגלית?

מה התרגום הנכון של המשפט הזה?

אנחנו מחשיבים אותו לגאון.

We consider him to a genius.

או

We consider him as a genius.

זו טעות להשתמש במילה "to".

וגם טעות להשתמש במילה "as".

הפועל "consider" מכיל בתוכו את מילת היחס "ל-".

ולכן, לא מוסיפים "to" או "as".

אנחנו מחשיבים אותו לגאון.

We consider him a genius.

חזרה לבלוג