הבלבול בין המילים "found" ו-"find" באנגלית

המילה "found" היא צורת העבר של הפועל "to find".

אתמול, מצאתי שעון במונית.

Yesterday, I found a watch in the taxi.

אבל מה התרגום הנכון של המשפט הזה?

James founded the club two years ago.

אם חשבתם שיש טעות במשפט, כי "found" כבר בצורת העבר ולכן לא יכול לקבל ed, אז טעיתם.

ואם חשבתם שהתרגום הוא "ג'יימס מצא את המועדון", גם טעיתם.

ג'יימס מצא את המועדון לפני שנתיים.

כי באנגלית, יש פועל אחר: "to found", שמשמעותו "להקים", "לבסס" או "לייסד".

לכן, התרגום הנכון של המשפט הוא:

ג'יימס הקים את המועדון לפני שנתיים.

James founded the club two years ago.

שימו לב: צורת העבר של הפועל "to found" היא "founded".

חזרה לבלוג