מתי יש להשתמש במילה "for" אחרי הפועל "buy"?

תרגום הפועל "לקנות" באנגלית הוא "buy".

.הוא קונה פרחים

He buys flowers.

אבל, איך אומרים "לקנות למישהו"?

לדוגמה, במשפט"

הוא קונה פרחים לשרה.

האם צריך לשים את המילה "for" לפני המילה "Sara"?

זה תלוי בסדר המילים במשפט.

אם המילה "Sara" מופיעה מיד אחרי הפועל "buys", אז לא צריך לשים את המילה "for".

הוא קונה לשרה פרחים.

He buys Sara flowers.

אבל, אם המילה "flowers" מופיעה מיד אחרי הפועל "buys" והשם "Sara" מופיע אחר כך, אז כן צריך להוסיף "for".

הוא קונה פרחים לשרה.

He buys flowers for Sara.

חזרה לבלוג