מתי שמים "for" אחרי הפועל "bring"?

תרגום הפועל "להביא" באנגלית הוא "bring".

אבל, איך אומרים "להביא למישהו"?

לדוגמה, במשפט "ג'ק הביא לג'יין מתנה.",

האם צריך לשים את המילה "for" לפני השם "Jane"?

ג'ק הביא לג'יין מתנה.

Jack brought (for?) Jane a present.

זה תלוי ברצף המילים במשפט.

אם המילה "Jane" מופיעה מיד אחרי הפועל "brought", אז אין צורך לשים "for".

ג'ק הביא לג'יין מתנה.

Jack brought Jane a present.

אבל, אם המילה "present" מופיעה מיד אחרי הפועל "brought" והשם "Jane" מופיע אחריה, אז מוסיפים "for".

 

ג'ק הביא מתנה לג'יין.

Jack brought a present for Jane.

חזרה לבלוג