איזו מילת יחס מתאימה ל-afraid? האם זה of ,from או than?

איך צריך לתרגם את המשפט הזה לאנגלית?

שרה מפחדת מהכלב.

Sara is afraid from the dog.

או:

Sara is afraid of the dog.

או:

Sara is afraid than the dog.

עם המילה "from", "of" או "than"?

כל הכבוד אם לא בחרתם במילים "than" או "from".

ככה לא מדברים אנגלית.

כדי לציין שמישהו מפחד ממשהו, משתמשים במילת היחס "of".

שרה מפחדת מהכלב.

Sara is afraid of the dog.

חזרה לבלוג