קטגוריה: אנסינים באנגלית

המסלולים המוצגים בדף הזה מיועדים להרחיב אוצר מילים ולשפר את הבנת הנקרא/הנשמע של התלמיד באמצעות לימוד של טקסטים/אנסינים באנגלית.

הקורסים והמסלולים האלו מכילים תרגילים שמתבצעים מקיראה/שמיעה.

המסלולים פה מיועדים לרמות שונות.