קטגוריה: הבנת הנשמע

המסלולים המוצגים בדף הזה מיועדים לשפר את הבנת הנשמע של התלמיד.

הקורסים והמסלולים האלו מכילים תרגילים שמתבצעים משמיעה (התלמיד שומע את השאלה וצריך לענות עליה).

המסלולים פה מיועדים לרמות שונות.

השתמש במסננים כאן כדי לבחור קורסים שיכולים לעניין אותך.